EBD BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketimiz 25.06.2019 tarihinde Eskişehir’de kurulmuştur. Şirketimizin, Bağımsız Denetçi unvanlı Yeminli Mali Müşavir sıfat ve yetkisine sahip 6 ortağı, Bağımsız Denetim unvanlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sıfat ve yetkisine sahip 6 ortağı bulunmaktadır.