Unvan : EBD BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü : ESKİŞEHİR
Ticaret Sicil No : 47603
Mersis No : 0323097884900001
Kuruluş Tarihi : 25.06.2019
Vergi Dairesi : ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergi Sicil No : 3230978849