2020 ŞEFFAFLIK RAPORU

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi içerisinde ”KAYİK” denetimi gerçekleştirmediği için, 2020 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.