Şirketimiz 25.06.2019 tarihinde Eskişehir’de kurulmuştur. Şirketimizin, Bağımsız Denetçi unvanlı Yeminli Mali Müşavir sıfat ve yetkisine sahip 6 ortağı,  Bağımsız Denetim unvanlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sıfat ve yetkisine sahip 6 ortağı bulunmaktadır. Ortak sayısı artış veya azalış gösterebilmektedir.