EBD Bağımsız Denetim A.Ş.; Bağımsız denetim yetkisine sahip bir şirkettir.

Bu kapsamda, şirketlerin, ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya kurulca istenecek mali tablolarının, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS- IFRS) na uygunluğu konusunda Bağımsız Denetim Standartlarına uygun denetimler yapmakta ve mali tablolar hakkında görüş oluşturmaktadır. Hizmetlerimiz genel olarak aşağıdaki denetimleri içermektedir.

Mevzuat Gereğince Bağımsız Denetim

 1. KGK Mevzuatına göre halka açık şirketlerin ve büyük ölçekli şirketlerin denetimi
  – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)
  – Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP)
  – Büyük ve orta boy işletmeler finansal raporlama standartları (BOBİ FRS)
 2. SPK Mevzuatına göre halka açık şirketlerin ve halka arz başvurusu olan firmaların denetimi
 3. TCMB mevzuatına göre döviz kullanımlarına yönelik bağımsız denetim
 4. TTK’ya göre Bağımsız Denetim
 5. Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

Müşteri Talebi Çerçevesinde Bağımsız Denetim

 1. Şirketlerin gerçek durumunun belirlenmesi için bağımsız denetim/İç Kontrol Denetimi
 2. Şirketlerin değer tespiti işlemlerine yönelik bağımsız denetim
 3. Şirketlerin satın alınması, devir, birleşme ve bölünme işlemlerine yönelik bağımsız denetim
 4. Kredi talepleri gereğince bağımsız denetim
 5. Şirketin ana müşterileri / tedarikçilerince istenen denetim
 6. KOSGEB, Tübitak, AB, Kalkınma ajansları
 7. Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler Raporlaması
 8. Konkordato Süreci ve Bağımsız Denetim Firması Finansal Analiz Raporu ve Dayanakları Oluşturulması